Συνεδρίαση οικονομικής επιτροπής Δήμου Σκύδρας την 24/9

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σκύδρας συγκαλείται σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο, την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2015 κι ώρα12:00΄, μετά από πρόσκληση της Προέδρου της Κατερίνας Ιγνατιάδου  Δημάρχου Σκύδρας, με τα εξής θέματα  στην ημερήσια διάταξη:
1)Ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού έτους 2015.
α) ΚΑ 00/6521.001Τόκοι δανείων εσωτερικού ΑΤΕ Σκύδρας ποσού 1.4400,00€.
β) ΚΑ 00/6495 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως (ρυθμίσεις ΙΚΑ, ΔΟΥ) ποσού 94.981,96€.
2)Ορισμός δικηγόρου για την υπόθεση «ΔΟΜΙΚΗ ΠΑΥΛΙΔΗΣ Α.Ε.».
3)Καθορισμός όρων εκμίσθωσης δημοτικής αγροτικής έκτασης του αγροκτήματος Καλής, τμήματος του αρ. 1864αγροτεμαχίου και έκτασης 6.000 τ. μ.

Επικοινωνία