ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Γ. ΣΗΦΑΚΗ ΜΕ ΠΡΟΕΔΡΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΕΛΓΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΒΑΜΒΑΚΙ

Πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ του Προέδρου του ΕΛΦΑ Φάνη Κουρεμπέ, του Αντιπροέδρου του ΕΛΓΑ Αθανάσιου Ζανιά και των βουλευτών Πέλλας Γιάννη Σηφάκη και Ημαθίας Χ. Αντωνίου, Φ. Καρασαρλίδου, Γ. Ουρσουζίδη κυρίως για θέματα εκτίμησης ζημιών λόγω βροχοπτώσεων στο βαμβάκι στους Νομούς Πέλλας και Ημαθίας. Μετά από ουσιαστική συζήτηση αποφασίστηκαν τα παρακάτω:
1)     Σε ότι αφορά στις ζημίες που προκλήθηκαν στις βαμβακοκαλλιέργειες από τις καταστροφικές καιρικές συνθήκες στους Νομούς Ημαθίας και Πέλλας, η Διοίκηση του ΕΛΓΑ διαβεβαίωσε, ότι θα γίνουν εκτιμήσεις  όπου διαπιστώνεται αξιόπιστο δείγμα («μάρτυρες»), έτσι ώστε να προκύψει ασφαλής και δίκαιη εκτίμηση της ζημίας.
2)       Όσον αφορά στα ασφάλιστρα του 2014 προς τον ΕΛΓΑ,  που  δεν έχουν αποδοθεί έως τις 31/7/2015, δεν μπορούν να τύχουν αποζημίωσης από τον ΕΛΓΑ οι υπόχρεοι.  Εφόσον, όμως στη δήλωση του ΟΣΔΕ εκχωρήθηκαν δικαιώματα είσπραξης των ασφαλίστρων προς  τον ΕΛΓΑ, θα υπάρξει  δυνατότητα αποζημίωσης, εάν η εκχώρηση καλύπτει το ύψος των ασφάλιστρων.
3)    Τέλος, συζητήθηκε το σοβαρό πρόβλημα - και αυτό  βρήκε σύμφωνους όλους  τους συνομιλητές - του θεσμικού πλαισίου του ΕΛΓΑ, το οποίο θα πρέπει να αλλάξει,  τόσο όσον αφορά στη λειτουργία του, όσο και στην διεύρυνση του είδους των προκαλούμενων ζημιών, μετά από σχετική μελέτη και διαβούλευση με τους παραγωγούς.

Επικοινωνία