ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ ΜΕ ΛΙΜΝΕΣ

Στην ετήσια Γενική Συνέλευση του Δικτύου Πόλεων με Λίμνες, που πραγματοποιήθηκε στη Λίμνη Πλαστήρα, συμμετείχε ο Δήμαρχος Έδεσσας, κ. Δημήτρης Γιάννου. Ο Δήμαρχος μετέφερε το αίτημα του Δήμου Έδεσσας για ένταξη και συμμετοχή στο Δίκτυο και παρουσίασε τα βασικά χαρακτηριστικά της Βεγορίτιδας και της λίμνης Άγρα – Βρυτών – Νησίου.

Φυσικά, το αίτημα του Δήμου Έδεσσας έγινε δεκτό και ο Δήμος Έδεσσας συμμετέχει στο Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες, ως ισότιμο μέλος του φορέα. Οι γενικότεροι στόχοι του Δήμου Έδεσσας είναι αφενός η περιβαλλοντική προστασία των λιμνών μας και αφετέρου η ανάδειξη και αξιοποίησή τους προκειμένου να συμβάλουν θετικά στην αναπτυξιακή προσπάθεια της περιοχής, ως σημαντικά τοπικά συγκριτικά πλεονεκτήματα.

Μέσα από τη συμμετοχή στο Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες ο Δήμος Έδεσσας θα επιδιώξει την επίτευξη των παραπάνω στόχων μέσα από τη δικτύωση με άλλους Δήμους της Ελλάδας και τη διεκδίκηση Κοινοτικών κονδυλίων για υλοποίηση αναπτυξιακών έργων και έργων προστασίας του περιβάλλοντος.

Αναρτήθηκε από By Sakis

Επικοινωνία