ΣΚΥΔΡΑ: ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ-ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ...

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σκύδρας συγκαλείται σε συνεδρίαση στο Δημαρχείο, την Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2016 κι ώρα 14:00΄, μετά από πρόσκληση της Προέδρου της Κατερίνας Ιγνατιάδου Δημάρχου Σκύδρας, με τα εξής θέματα στην ημερήσια διάταξη:  

1)Ετήσια έκθεση πεπραγμένων έτους 2015 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Σκύδρας.

2) Ανανέωση άδειας μουσικών οργάνων καταστήματος του Δημήτρη Κελεσίδη.

3) Ανανέωση άδειας μουσικών οργάνων καταστήματος της Κυριακής Τζιβανίδου.

4) Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος της Δήμητρας Μήχου.

5)Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για αίτημα παραχώρησης του αρ.479Β «συνοικισμός» και 479γ «αλώνια – κοινόχρηστο» τεμαχίων διανομής αγροκτήματος Αρσενίου επί των οποίων αναπτύσσεται ο αγωνιστικός χώρος του αθλητικού γηπέδου Αρσενίου και τα κοιμητήρια Αρσενίου.

6)Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για αίτημα παραχώρησης του αρ.544 τεμαχίου της συμπληρωματικής διανομής του αγροκτήματος Δάφνης έτους 1957 και επί του οποίου αναπτύσσεται ο αγωνιστικός χώρος του αθλητικού γηπέδου Δάφνης.

7)Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για αίτημα παραχώρησης του αρ.11 οικοπέδου στο Ο.Τ. 3 της οριστικής διανομής του συνοικισμού Κρανέας έτους 1980 και επί του οποίου είναι κατασκευασμένο το πρώην κοινοτικό κατάστημα Κρανέας.

Επικοινωνία