ΣΚΥΔΡΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΥΠΝΟΥ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΝΟΔΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

Το Κ.Α.Π.Η Δήμου  Σκύδρας σε συνεργασία με το Ι.Α.ΣΥ.Ν. : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ  Μελέτης, Εκπαίδευσης,  Έρευνας και Τεχνολογικής Υποστήριξης   ΑΠΝΟΪΚΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ και σχετιζόμενων ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ  θα πραγματοποιήσει την...

...Κυριακή  8 Νοεμβρίου 2015 από της  09:30 π.μ έως 20:00μ.μ στο χώρο του Κ.Α.Π.Η, εξατομικευμένη κλινική εξέταση από τον παθολόγο και πρόεδρο του Ι.Α.ΣΥ.Ν. τον  κο Ε. Βλαχογίαννη  την Νευροψυχολόγο κα Χ. Ηλιούδη, καθώς και την ομάδα μελέτης του Ι.Α.ΣΥΝ για τις διαταραχές ύπνου τις επιπτώσεις και τα Συνοδά Νοσήματα.

Αφορά και απευθύνεται σε  όλον τον πληθυσμό (παιδία-ενήλικές) και για την συμμετοχή  τον ενδιαφερομένων απαιτείται προεγγραφή τις προηγούμενες ημέρες στο Κ.Α.Π.Η Δήμου Σκύδρας και στο τηλ.2381082762 για την αποφυγή αναμονής.

Αναρτήθηκε από By Sakis

Επικοινωνία