Σκύδρα: Διαβάστε τις καταγγελίες και τι συζητήθηκε στο Δημ. Συμβούλιο της πόλης

Πραγματοποιήθηκε προχθές (25/5) απογευματινές ώρες, η προγραμματισμένη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σκύδρας, με την παρουσία αρκετών αγροτών της περιοχής,  η οποία περιελάμβανε, ένα θέμα στην προ ημερησίας διάταξης , και 23 θέματα στην ημερήσια διάταξη, σύμφωνα με την πρόσκληση. Διαβάστε αναλυτικά τις καταγγελίες, τα κυριότερα θέματα που συζητήθηκαν και τι ειπώθηκε από τους παριστάμενους εντός της αίθουσας:

1. Δήμαρχος Σκύδρας: ‘’Καταρρίφθηκαν οι καταγγελίες της Κρητίδου’’!

Με την διαπίστωση της ύπαρξης απαρτίας, ο Προεδρεύων κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, λέγοντας ότι υπάρχει ένα θέμα προς συζήτηση στην προ  ημερησίας διάταξης, δίνοντας τον λόγο στην Δήμαρχο, η οποία αναφέρθηκε σε έγγραφο της Αποκεντρωμένης Περιφέρειας, από το οποίο προκύπτει η κατάρριψη των καταγγελλομένων της Κρητίδου Φρόσως για μη ορθή εκτέλεση έργων, τα οποία παρέλαβε σαν μέλος της επιτροπής, υπογράφοντας με επιφύλαξη.  Και συνεχίζοντας, ανέφερε ότι το περιεχόμενο του εγγράφου, κοινοποιήθηκε στην ίδια την καταγγέλλουσα, η οποία όμως απουσίαζε κατά την χθεσινή συνεδρίαση. 

Tην έντονη αντίδραση του Καραγιάννη Μιχάλη,  προκάλεσε η ενέργεια αυτή της Δημάρχου για τυπικούς λόγους  όπως υποστήριξε ο ίδιος και ειδικότερα ότι,  αφού τέθηκε από τον Προεδρεύοντα σαν θέμα προ ημερησίας διάταξης, θα έπρεπε να τεθεί σε ψηφοφορία στο Σώμα και μετά να συζητηθεί, ενώ θα έπρεπε να είναι παρούσα και η Κρητίδου για να ακουσθεί και η άποψή της.  Αν και η ουσία δεν αλλάζει, θεωρούμε ότι για το τυπικό μέρος της υπόθεσης, θα έπρεπε να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία…

2. Το θέμα της στάθμης της λίμνης Βεγορίτιδας:

Πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη, ήταν το θέμα της λίμνης Βεγορίτιδας, αφού έχει άμεση σχέση και με τον Δήμο Σκύδρας, λόγω της Τάφρου 66, η οποία όπως υποστήριξε η Δήμαρχος, λόγω του μη καθαρισμού και συντήρησης αυτής, δεν μπορεί να δεχθεί τον όγκο των υδάτων.  Γνώρισε επίσης στο Σώμα, ότι πρόκειται να επισκεφθεί κλιμάκιο υπηρεσιακών παραγόντων την περιοχή, ώστε να εκτιμήσει την κατάσταση και να  προτείνει  ανάλογα. Ο  Καραγιάννης Μιχάλης, τόνισε ότι θα πρέπει  η  λίμνη  να λειτουργήσει ως ταμιευτήρας για εποχές ξηρασίας, και να  συνταχθούν νέα σχέδια διαχείρισης των υδάτων, ενώ και ο Κανάκης Μάνος, υποστήριξε ότι δεν υπάρχει κανένας σχεδιασμός διαχείρισης, προτείνοντας  να υπάρξει ενιαίος φορέας διαχείρισης αυτών.  Τελικά προτάθηκε και ψηφίσθηκε , να  υπάρξει ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης των υδάτων, το οποίο να περιλαμβάνει κύρια την Τάφρο 66.

3. Κατασκευή-λειτουργία με απόβλητα,  σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην τ.κ Λιποχωρίου-Πέλλας

Κατά τη συζήτηση του ανωτέρου θέματος, ακούσθηκαν αρκετές απόψεις και προτάσεις, μεταξύ αυτών, εκτός των υπηρεσιακών παραγόντων-Συμβούλων, και του νυν Περιφερειακού Συμβούλου και πρώην Βουλευτή, Ζιώγα  Γεωργίου, ο οποίος με την επιστημονική του ιδιότητα ως χημικός, ανέπτυξε και δικαιολόγησε τα προβλήματα που θα δημιουργήσει η κατασκευή του ανωτέρω Σταθμού, από την παραγωγή πιθανώς ρυπογόνων και βλαβερών ουσιών για το περιβάλλον και τους κατοίκους της περιοχής, απαντώντας σε ερωτήματα των Δημοτικών Συμβούλων. Ο Δημοτικός Σύμβουλος της μείζονος αντιπολίτευσης Αλεξίου, αναρωτήθηκε γιατί προτιμήθηκε από την εταιρεία η συγκεκριμένη περιοχή  και όχι κάποια άλλη στην Πέλλα! Τέλος  αποκάλυψε ότι  εγκρίθηκε από την Οικονομική Περιφερειακή Επιτροπή δαπάνη, για τον καθαρισμό της Τάφρου 66, είδηση η οποία χαροποίησε ιδιαίτερα τους παρευρισκόμενους στην αίθουσα.

4. Εκμίσθωση καταπατημένων δημοτικών καλλιεργήσιμων εκτάσεων:

Πολλή κουβέντα έγινε κατά τη συζήτηση του 6ου θέματος που αφορούσε την εκμίσθωση καταπατημένων δημοτικών καλλιεργήσιμων εκτάσεων, από τους αγρότες. Συγκεκριμένα, όπως εξήγησε ο εισηγητής, από την φετινή χρονιά, ο ΟΠΕΚΕΠΕ ζητά από τους αγρότες προκειμένου λάβουν τις δικαιούμενες επιδοτήσεις κλπ, όχι βεβαιώσεις, αλλά μισθωτήρια συμβόλαια για τα αγροκτήματα που δηλώνουν σ΄αυτόν.  Έτσι αποφασίσθηκε- επειδή σε ορισμένες τοπικές κοινότητες, αρκετοί αγρότες τις εκτάσεις που καλλιεργούν τις κατέχουν αυθαίρετα (καταπατημένες)-με τη μέθοδο της δημοπρασίας, οι καταπατημένες εκτάσεις, να εκμισθωθούν για συγκεκριμένη χρονική περίοδο και τίμημα, προκειμένου εφοδιασθούν οι κάτοχοι με τους ανάλογους τίτλους.

Θέμα δημιουργήθηκε, για την χρονική διάρκεια και το ύψος του τιμήματος του μισθωτηρίου, αφού κανείς,  από την Δήμαρχο και τους επικεφαλής των παρατάξεων, δεν πρότεινε το ύψος του τιμήματος, καθ΄όσον εντός της αίθουσας παρευρίσκοντο και οι ενδιαφερόμενοι Πρόεδροι των τοπικών Κοινοτήτων. Μάλιστα ο δραστήριος και συμπαθής κατά τα άλλα Πρόεδρος της τ.κ Μανδάλου-Πέλλας, εν είδη τελεσιγράφου, έκανε γνωστό ότι  ''η εντολή που έχω από τους κατοίκους του χωριού μου, είναι όχι πάνω από 15,00 ευρώ'' με αποτέλεσμα να αντιδράσει ο Πρόεδρος της τ.κ Καλυβίων, οι κάτοικοι του οποίου ήδη πληρώνουν 40,00 ευρώ.

Τελικά η Δήμαρχος πρότεινε η μίσθωση να είναι εννέα (9) χρόνια και το ύψος του τιμήματος να καθορισθεί από την Οικονομική επιτροπή, ενώ η Αντιπολίτευση ζήτησε το τίμημα να καθορισθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο. Όπως έγινε γνωστό, αν η μίσθωση είναι μέχρι εννέα χρόνια, το ύψος του τιμήματος καθορίζεται από την Οικονομική επιτροπή, ενώ για πάνω από εννέα χρόνια, από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Παρά τις διαφοροποιήσεις, ουδείς τελικά τόλμησε να προτείνει το ύψος του τιμήματος, για τον φόβο... των Ιουδαίων και συγκεκριμένα για να μην δυσαρεστήσουν τους παρόντες Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων. Τελικά ο Καραγιάννης Μιχάλης, ζήτησε να γίνει ολοκληρωμένη πρόταση, ανάλογα διαφοροποιημένη για την χρονική διάρκεια και την τιμή, ενώ ο Κανάκης Μάνος ζήτησε να ληφθεί υπ΄όψιν η τιμή που προτείνει το κάθε Τοπικό Συμβούλιο, επισημαίνοντας τον κίνδυνο να δημιουργηθούν αδικίες, σε ενδεχόμενη Νομοθερική ρύθμιση. Η πρόταση που… πέρασε τελικά κατά πλειοψηφία, ήταν η χρονική διάρκεια να είναι 9ετής, και το τίμημα να καθορισθεί από την Οικονομική Επιτροπή.

5. Οι καταγγελίες πολιτών και του επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτυευσης:

Κατά την συζήτηση των θεμάτων, πολίτες και ο Καραγιάννης Μιχάλης, προέβησαν σε δύο καταγγελίες-αποκαλύψεις που προκάλεσαν αίσθηση. Η πρώτη, με αφορμή τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες με το ΤΟΕΒ,  απειλώντας ότι θα καταφύγουν στην δικαιοσύνη, αφού δεν μπορούν να αρδεύσουν τα χωράφια τους, το οποίο (ΤΟΕΒ) σύμφωνα με τα καταγγελλόμενά τους δεν εξοφλεί όπως υποχρεούται  τις οφειλές του προς την ΔΕΗ, ζητώντας να τα πληρώσει ο Δήμος Σκύδρας, αποκάλυψαν  ότι Δημοτικοί Σύμβουλοι, εξυπηρετούν παράτυπα κάποιους αγρότες,  ώστε να ποτίζουν τις καλλιέργειες τους εις βάρος άλλων αγροτών!

Η άλλη αποκάλυψη-καταγγελία, έγινε από τον επικεφαλής της μείζονος Αντιπολίτευσης Καραγιάννη Μιχάλη και αφορούσε μη καταβολή του τέλους αυθαιρέτου, από την δικαιούχο  σύζυγο τέως Δημοτικού Συμβούλου και τέως Προέδρου τοπικής κοινότητας, θέτοντας θέμα δεοντολογίας, αλλά  και ευθύνης της Δημοτικής Αρχής.  Η Δήμαρχος, δήλωσε άγνοια για το θέμα και υποσχέθηκε να το ερευνήσει.

By Sakis

Πηγή: Karatzova.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επικοινωνία