ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

Την  πρόσληψη κατά τον μήνα Νοέμβριο 2015, με ημερομίσθιο, είκοσι (20) ατόμων, προκειμένου αντιμετωπισθούν εποχικές και πρόσκαιρες  ανάγκες του Δήμου Αλμωπίας και την κατάταξή τους ανάλογα με τα χρόνια προϋπηρεσίας τους [στους ΟΤΑ,Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ.], σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4024/2011 και την αρ. 2/13917/0022/17-2-2012 ΚΥΑ, αποφάσισε ο ομώνυμος Δήμος. Δείτε τα ονόματα των προσληφθέντων ατόμων ΕΔΩ:

Αναρτήθηκε από By Sakis

Επικοινωνία