«ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΒΙΑΣ - BULLYING: ΕΡΕΥΝΕΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Στην Θεσσαλονίκη από τις 27 έως τις 29 Νοεμβρίου του 2015 θα πραγματοποιηθεί στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας το 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την πρόληψη και αντιμετώπιση της σχολικής βίας-Bullying υπό την αιγίδα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας και του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Σκοπός του συνεδρίου είναι να ανιχνευθούν μέσα από τις ερευνητικές μελέτες που θα παρουσιαστούν οι στρατηγικές αντιμετώπισης και αποτελεσματικής διαχείρισης των περιστατικών της σχολικής βίας. Στόχος του συνεδρίου αποτελεί να προωθηθεί ένας γόνιμος διάλογος και ένας ευρύτερος προβληματισμός και να συζητηθούν οι προοπτικές αποτελεσματικής διαχείρισης στο επίπεδο της πρόληψης αλλά και της αντιμετώπισης.

Το συνέδριο απευθύνεται σε Μέλη Δ.Ε.Π. και Ε.Π. των ΑΕΙ και ΑΤΕΙ,  Προπτυχιακούς και Μεταπτυχιακούς Φοιτητές ΑΕΙ και ΑΤΕΙ , Στελέχη της εκπαίδευσης  Επιστήμονες, ερευνητές και εκπαιδευτές ενηλίκων με ενδιαφέρον για την πρόληψη και αντιμετώπιση της Σχολικής Bίας – Βullying στην εκπαίδευση,  Εκπαιδευτικούς Προσχολικής Αγωγής, Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, Υπεύθυνους φορέων που δραστηριοποιούνται σε θέματα Σχολικής Βίας –Bullying.
Για περισσότερες πληροφορίες : https://www.synedrioparatvias.kmaked.eu/

Αναρτήθηκε από By Sakis

Επικοινωνία