Πώς βγήκε η φράση «Όταν δεν πάει ο Μωάμεθ στο βουνό, πάει το βουνό στο Μωάμεθ»

Γνωστή σε όλους είναι η φράση για τον Μωάμεθ και το Βουνό, που χρησιμοποιούμε όταν πιστεύουμε ότι μπορούμε να προσεγγίσουμε κάτι, όταν αυτό δεν μπορεί να μας προσεγγίσει. Πρόκειται για μια έκφραση γνωστή διεθνώς και ξεκινάει από τη Βίβλο και συγκεκριμένα από τα λόγια του Ιησού:

«Εάν έχητε πίστιν σαν κόκκο σινάπεως, θέλετε ειπεί προς το όρος τούτο, Μεταβήθι εντεύθεν εκεί και θέλει μεταβεί» (Ματθαίος 7:20). Σε διαφορετικές μορφές τη συναντάμε στα ανέκδοτα του Χότζα, σε ισπανικές παροιμίες που μεταφέρθηκαν στην Ισπανία από τους Άραβες, σε αγγλικά, ιταλικά, γερμανικά και γαλλικά ευθυμογραφήματα και ακόμη σε ιαπωνικές και κινεζικές παροιμίες.

Επικοινωνία