Π.Ε ΠΕΛΛΑΣ: ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΜΩΝ ΑΜΠΕΛΩΝΩΝ

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πέλλας ενημερώνει ότι όσοι παραγωγοί ενδιαφέρονται να αποκτήσουν άδεια για φύτευση οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου καλούνται να υποβάλουν δηλώσεις ενδιαφέροντος για χορήγηση άδειας φύτευσης. Οι δηλώσεις αυτές θα υποβληθούν την χρονική περίοδο από 15 Νοεμβρίου έως 15 Δεκεμβρίου 2015 στα γραφεία της ΔΑΟΚ σε Έδεσσα και Γιαννιτσά και θα περιέχουν τα ελάχιστα στοιχεία: 
 
i) της αιτούμενης έκτασης ii) της περιοχής (Νομός, Δ. Διαμέρισμα, Τοποθεσία) στην οποία υποβάλλεται η δήλωση αυτή καθώς και iii) αν ο ενδιαφερόμενος διαθέτει ιδιόκτητο ή ενοικιαζόμενο αγροτεμάχιο  για την αιτούμενη έκταση. Είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι οι συγκεκριμένες δηλώσεις ενδιαφέροντος δεν αποτελούν αίτηση για χορήγηση άδειας φύτευσης καθώς η διαδικασία σύμφωνα μετα κριτήριαεπιλεξιμότητας και προτεραιότητας που θα αποφασιστούν θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά από 1ης Μαρτίου 2016. Θα πρέπει επίσης να σας ενημερώσουμε ότι σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί μέχρι αυτή τη στιγμή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι άδειες φύτευσης που θα χορηγούνται από το 2016 και μετά δεν ενισχύονται οικονομικά μέσω του προγράμματος αναδιάρθρωσης.  
 
 Υπενθυμίζουμε και πάλι ότι η φύτευση αμπελώνων με οινοποιήσιμες ποικιλίες χωρίς την χορήγηση άδειας φύτευσης από το αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων απαγορεύετε και όσοι παράνομοι αμπελώνες εντοπιστούν θα πρέπει να εκριζωθούν άμεσα ειδάλλως επιβάλλονται βαρύτατα πρόστιμα σύμφωνα με την ισχύουσα Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία.Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στους υπεύθυνους γεωπόνους της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πέλλας (Έδεσσα) Καραβίτη Σταύρο τηλ. 2381351289 και Ελευθερίου Γεώργιο(Γιαννιτσά) Τηλ. 2381352312.  
 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
 
      Τσαντάκης Τρύφων
 
                          

Επικοινωνία