Μία καταγγελία και μία απάντηση για τη μεταφορά των μαθητών της Πέλλας

Η Ριζοσπαστική Αριστερή Ενότητα καταγγέλει την μεθοδευμένη ποσπάθεια του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πέλλας, κ. Θεοδωρίδη να κυρήξει ως άγoνο τον Ηλεκτρονικό Ανοιχτό Δημόσιο Διεθνή Διαγωνισμό για την μεταφορά των μαθητών για τα σχολικά έτη 2015-2016, 2016-2017 και 2017-2018, προυπολογισμού 3.338.017 Ευρώ με δικαίωμα προαίρεσης 50%, ήτοι 1.112.672 Ευρώ επί πλέον.Μετά από μια ενορχητρωμένη διασπορά φημών ότι ο διαγωνισμός θα κυρηχτεί τελικά άγoνος προσήλθαν και κατέθεσαν προσφορές, έως την ημέρα λήξης υποβολής, 9-7-2015, 14 υποψήφιοι ανάδοχοι.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης του διαγωνισμού με το από 17/8/2015 πρακτικό της απέρριψε και τις 14 προσφορές. Συγκεκριμένα οι 11 εκ των αναδόχων δεν κατέθεσαν εγγυητική επιστολή(;) και οι 3 είχαν τυπικά προβλήματα που κατά την κρίση της Επιτροπής ήταν λόγοι απόρριψης ενώ οι υποψήφιοι ανάδοχοι με ένστασή τους ισχυρίζονται ότι ενήργησαν όπως όριζε η διακύρηξη και όπως διεξείχθησαν παρόμοιοι διαγωνισμοί σε άλλες Π.Ε. της Π.Κ.Μ.Ερωτηματικό είναι γιατί οι 11 υποψήφιοι ανάδοχοι δεν κατέθεσαν εγγυητική. Πιθανόν επειδή γνώριζαν την μεθόδευση να κυρηχθεί ο διαγωνισμός άγoνος.

Η υπόθεση εξετάστηκε απ' την Οικονομική Επιτροπή της Π.Κ.Μ. την Τρίτη 25/8/2015 η  οποία ζήτησε συμπληρωματικά στοιχεία και γνωμάτευση απ' την Νομική Υπηρεσία, ορίζοντας ημερομηνία επανεξέτασης την 28/8/2015, οπου πάλι δεν ελήφθει οριστικά απόφαση και μετατέθηκε για την Τρίτη 1/9/2015.Η μεθόδευση του Αντιπεριφερειάρχη κ.Θεοδωρίδη έχει σκοπό μέσα απ' την κύρηξη μέρους ή όλου του διαγωνισμού ως άγoνου, να εκβιάσει συνθήκες "έκτακτου ανάγκης" λόγω αδιεξόδου και αδυναμίας μεταφοράς των μαθητών ώστε να γίνει προσφυγή στην διαδικασία διαπραγμάτευσης και ουσιαστικά ανάθεση στο ΚΤΕΛ Πέλλας.

Με τον ίδιο τρόπο ενήργησε ο κ. Θεοδωρίδης και την περασμένη χρονιά. Οι σχέσεις του κ. Θεοδωρίδη με το ΚΤΕΛ Πέλλας είναι γνωστές.Καλούμε τον κ. Τζιτζικώστα να παρέμβει για να προστατέψει το Δημόσιο συμφέρον και να διασφαλίσει την απρόσκοπτη και ασφαλή μεταφορά των μαθητών.Οι ευθύνες του κ. Περιφερειάρχη είναι σοβαρές γιατί είναι γνώστης των μεθόδων του κ. Θεοδωρίδη που είναι υπόδικος και πρωτόδικα καταδικασμένος με 18 μήνες φυλάκισηΤον καλούμε να πάρει θέση γιατί σε διφορετική περίπτωση είναι συνυπεύθυνος.  Επιφυλασσόμαστε κάθε δικαιώματος μας να προσφύγουμε στην δικαιοσύνη.

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Τελείως άστοχη, άδικη και συκοφαντική μπορεί να χαρακτηριστεί η καταγγελία της Ριζοσπαστικής Αριστερής Ενότητας που δόθηκε στη δημοσιότητα τις προηγούμενες ημέρες και αφορά υποτιθέμενη ανάμειξη και παρέμβαση του Αντιπεριφερειάρχη Πέλλας κ. Θεόδωρου Θεοδωρίδη στον Ηλεκτρονικό Ανοιχτό Δημόσιο Διεθνή Διαγωνισμό για τη μεταφορά των μαθητών της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας για την προσεχή τριετία.Για την έγκυρη ενημέρωση των πολιτών και για την αποκατάσταση της αλήθειας παραθέτουμε τα ακριβή στοιχεία τα οποία είναι εξάλλου στη διάθεση του κάθε ενδιαφερόμενου.

Ο διεθνής διαγωνισμός διεξάγεται για πρώτη φορά ηλεκτρονικά, σύμφωνα με το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) Μέσω αυτού του Ηλεκτρονικού Συστήματος πραγματοποιείται ηλεκτρονικά κάθε διαγωνιστική διαδικασία (άνω των 60.000 ευρώ) και επιπλέον διενεργείται και η παρακολούθηση κάθε δημόσιας σύμβασης. Επομένως ο διεθνής ανοικτός δημόσιος διαγωνισμός που θα καλύψει τη μεταφορά μαθητών στην ΠΕ Πέλλας, για τρία συνεχή έτη, ακολουθεί ένα αυστηρό νομικό πλαίσιο και διαδικασίες οι οποίες περιλαμβάνουν πολλές ασφαλιστικές δικλείδες ώστε να διασφαλιστεί η διαφάνεια και η ισότιμη συμμετοχή των ενδιαφερομένων.

Μέσα σε αυτές τις δικλείδες ασφαλείας είναι και οι εγκρίσεις από την Οικονομική Επιτροπή της ΠΚΜ των διαφόρων σταδίων του διαγωνισμού.Η Απόφαση, που λήφθηκε κατά πλειοψηφία στην τελευταία συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΚΜ (1/9/2015), αφορά το αρχικό στάδιο «της εξέτασης των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών των υποψήφιων αναδόχων για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Πέλλας» και βασίστηκε σε εισηγήσεις και  στοιχεία της Επιτροπής Αξιολόγησης του Διαγωνισμού, όπως κατατέθηκαν σε πρακτικά της προαναφερόμενης Επιτροπής.

Σημειωτέον ότι η Επιτροπή Αξιολόγησης του Διαγωνισμού αποτελείται από δημόσιους λειτουργούς που, με βάση σχετικές διατάξεις, προκύπτουν με κλήρωση από τους υπαλλήλους της ΠΕ Πέλλας και εκτελούν τα καθήκοντά τους με πλήρη ανεξαρτησία και ευσυνειδησία. Επιπλέον ζητήθηκαν από την Οικονομική Επιτροπή γνωμοδοτήσεις από  δύο νομικές υπηρεσίες, της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας και της Περιφέρειας. Ενημερωτικά επίσης αναφέρουμε ότι κάθε Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής δέχεται έλεγχο νομιμότητας από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση με βάση το ισχύον νομικό πλαίσιο και σε ότι αφορά Δημόσιες Συμβάσεις τελεί υπό την επίβλεψη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία ελέγχει και εγγυάται το αδιάβλητο των διαδικασιών.

Επομένως ουδεμία παρέμβαση μπορεί να γίνει σε κανένα στάδιο της διαδικασίας και ανακοινώσεις όπως αυτή της Αριστερής Ριζοσπαστικής Ενότητας στερούνται τεκμηρίωσης και προκαλούν λανθασμένες και αδικαιολόγητες εντυπώσεις που πλήττουν το κύρος των θεσμών και διαδικασιών που προβλέπονται από την ελληνική πολιτεία.Ο Αντιπεριφερειάρχης Πέλλας κ. Θεόδωρος Θεοδωρίδης είναι εύλογο να ενδιαφέρεται και να αγωνιά για την εξέλιξη του διαγωνισμού, χωρίς φυσικά να παρεμβαίνει στη διαδικασία, καθώς τον ενδιαφέρει να καλυφθούν με αποτελεσματικό τρόπο οι ανάγκες μετακίνησης των μαθητών, να εξυπηρετηθεί το σχολικό πρόγραμμα και να μην ταλαιπωρηθούν οι γονείς και οι οικογένειες των μαθητών.

Η μετακίνηση των μαθητών αποτελεί ένα πολύπλοκο και πολυδιάστατο θέμα το οποίο τα τελευταία χρόνια είναι στην ευθύνη της κάθε Περιφερειακής Ενότητας και διενεργείται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, με υπευθυνότητα και ευαισθησία από τους εμπλεκόμενους και πάντοτε στα πλαίσια της νομιμότητας.Ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας κ. Απόστολος Τζιτζικώστας έχει πλήρη και συνεχή ενημέρωση για τις Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, ενώ ενημέρωση για το θέμα έγινε κατά τη διάρκεια της τελευταίας συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου, τη Δευτέρα 31/8/2015.

Κλείνοντας θα ήθελα να τονίσω ότι είναι σημαντικό να αποφεύγεται η δημοσίευση ανακριβών ή παραποιημένων στοιχείων για θέματα υψηλού ενδιαφέροντος για την κοινή γνώμη καθώς, με τον τρόπο αυτό, κλονίζεται η εμπιστοσύνη των πολιτών. Τα προσδοκώμενα πολιτικά οφέλη εξανεμίζονται γρήγορα καθώς, αργά ή γρήγορα, η αλήθεια αποκαλύπτεται.

Με εκτίμηση,

Μαρία Ζωγράφου-Τσαντάκη

Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Ε. Πέλλας  

Τακτικό Μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

 

                                                                                                                                                     

 

 

 

Επικοινωνία