«Κόβουν» τα κινητά σε συμβούλους υπουργών: Φραγή κλήσεων και αυστηρά κριτήρια μετά τους φουσκωμένους λογαριασμούς

Παρασπονδίες και «φουσκωμένες» δαπάνες για τα υπηρεσιακά κινητά τηλέφωνα, διαπίστωσε το ΓΛΚ και για να μην συνεχιστούν τα. παρατράγουδα, έστειλε νέα εγκύκλιο προς όλες τις υπηρεσίες, για να μαζευτούν. Οι οδηγίες απευθύνονται ακόμα και στους διαφόρους συνεργάτες και. συμβουλάτορες των υπουργών, που φαίνεται ότι έχουν μια. αδυναμία στη χρήση των κινητών τηλεφώνων. Συγκεκριμένα, το ΓΛΚ ορίζει ότι:

  • Η έγκριση για προμήθεια και χρήση των κινητών τηλεφώνων, από δημόσιες υπηρεσίες και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.), πρέπει να παρέχεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον επιτακτικές υπηρεσιακές ανάγκες το επιβάλλουν.
  • Τα κινητά τηλέφωνα των δημόσιων υπηρεσιών θα πρέπει να λειτουργούν με φραγή εξωτερικού, δηλαδή να υπάρχει η δυνατότητα επικοινωνίας μόνο με το εσωτερικό της χώρας.
  • Όλες οι αρμόδιες Υπηρεσίες, με σχετική απόφαση, θα πρέπει να καθορίζουν ανώτατο επιτρεπόμενο όριο μονάδων συνδιαλέξεων για κάθε κινητό τηλέφωνο το μήνα και να ρυθμίζουν κάθε θέμα σχετικά με την ορθολογική χρήση του.
  • Κατά την εκκαθάριση των σχετικών δαπανών, θα πρέπει να αναζητούνται οι αποφάσεις καθορισμού του ανωτάτου ορίου μονάδων συνδιαλέξεων ανά κινητό τηλέφωνο, που θα αποτελεί και στοιχείο κανονικότητας της δαπάνης. Σε περίπτωση που διαπιστώνονται σχετικές υπερβάσεις, θα πρέπει υποχρεωτικά να απορρίπτονται τα αντίστοιχα ποσά και να ζητείται οπωσδήποτε από το Διατάκτη ο καταλογισμός των υπευθύνων.

Οι οδηγίες, όπως ρητώς επισημαίνεται στην εγκύκλιο, αφορούν σε κινητά τηλέφωνα που κάνουν χρήση μόνο οι υπάλληλοι των υπηρεσιών αυτών, καθώς και το προσωπικό που απασχολείται σε γραφεία Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, ενώ δεν ισχύουν για τα κινητά τηλέφωνα που χρησιμοποιούνται από τους ίδιους τους Υπουργούς κ.λπ., οι οποίοι δεν εμπίπτουν στους σχετικούς περιορισμούς.

 

Επικοινωνία