Κλειστά τα δικαστήρια από 16 έως 23 Σεπτεμβρίου λόγω εκλογών

Αναστέλλονται από τις 16 έως και τις 25 Σεπτεμβρίου οι εργασίες όλων των δικαστηρίων εν όψει των βουλευτικών εκλογών. Σύμφωνα με την εγκύκλιο του υπουργού Δικαιοσύνης Δημήτρη Παπαγγελόπουλου, ποινικές δίκες που θα αρχίσουν στο ακροατήριο πριν από τις 16 Σεπτεμβρίου και δεν θα ολοκληρωθούν την ίδια ημέρα συνεχίζονται και μετά τις 25 Σεπτεμβρίου 2015. Σε ό,τι αφορά τη διενέργεια των πλειστηριασμών κατά τα ανωτέρω χρονικά διαστήματα, ισχύουν τα προβλεπόμενα από τη διάταξη του άρθρου 998 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, όπως ισχύει.

Επικοινωνία