Καλημέρα με ανέκδοτο...

Πιλότος προς πύργου ελέγχοι:
 
- Προς πύργο  ελέγχου, είμαι στα 2500 πόδια, βρίσκομαι 400 χλμ μακριά από στεριά και δεν έχω σταγόνα καύσιμα. Δώσε οδηγίες. ....
 
Πύργος ελέγχου:

- Επανέλαβε μετά από μένα: "ΠΑΤΕΡ ΗΜΩΝ Ο ΕΝ ΤΟΙΣ ΟΥΡΑΝΟΙΣ....."
 

Επικοινωνία