Καλημέρα με ανέκδοτο...

Σ` ένα στρατόπεδο ένας λοχαγός κοιτάζει έναν έναν τους νεοσύλλεκτους που είναι στη γραμμή μπροστά του και μετά φωνάζει:
«Αυτοί που τους αρέσει η μουσική να κάνουν ένα βήμα μπροστά»
Επτά φαντάροι προχωρούν ένα βήμα και ο λοχαγός τους λέει:
«Παρουσιαστείτε αμέσως στη λέσχη των αξιωματικών. Πρέπει να μεταφέρετε ένα πιάνο στο σπίτι του συνταγματάρχη».

Επικοινωνία