Καλημέρα με ανέκδοτο...

 

-Από τι πέθανε η πεθερά σου;
 

-Από καταρράκτη...
 

-Α... την κακομοίρα... Την εγχείρισαν;
 

-Όχι! Την έσπρωξα...

Επικοινωνία