Κακοπληρωτής το Δημόσιο-Αυξήθηκαν τα ληξιπρόθεσμα χρέη του...

Αυξήθηκαν οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του δημοσίου τον Ιούλιο αλλά και οι επιστροφές φόρου που εκκρεμούσαν. Συγκεκριμένα οι ληξιπρόθεσμες οφειλές από τα 4,595 δισ. ευρώ ανέβηκαν σε 4,959 δισ. ευρώ, ενώ παράλληλα οι επιστροφές φόρου που εκκρεμούσαν διαμορφώθηκαν σε 781 εκατ. ευρώ από 733 εκατ. τον περασμένο Ιούνιο.

Τα μεγαλύτερα χρέη προέρχονται από τους Οργανισμούς Κοινωνική Ασφάλισης (2,457 δισ.). Εξ’ αυτών το 1,708 δισ. είναι του ΕΟΠΥΥ και τα 446 εκατ. του Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων, τα  νοσοκομεία τα οποία χρωστούν σε ιδιώτες 1,179 δισ. και οι ΟΤΑ (δήμοι κ.τλ.) με 315 εκατ. ευρώ.

Επικοινωνία