Η εταιρεία συσκευασίας και εξαγωγής φρούτων KxK Fruit στην Ημαθία ζητά προσωπικό:

Η εταιρεία συσκευασίας και εξαγωγής φρούτων <<KxK Fruit>> ζητά προσωπικό:
●Οδηγό κλαρκ
●Οδηγό φορτηγού
●Προσωπικό για διαλογή και συσκευασία φρούτων  
Τρόποι επικοινωνίας:
Καθημερινά από τις 10:00 εως 14:00 στα γραφεία της εταιρείας στον  Π. Πρόδρομο Ημαθίας (δίπλα στο υδραγωγείο).
Τηλέφωνα για πληροφορίες 2331095255, 6985038668
 ● Απαραίτητα δικαιολογητικά: (σε απλές φωτοτυπίες) Ταυτότητα, Α.Φ.Μ., Α.Μ.Κ.Α., Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας  Ο.Γ.Α. ή Α.Μ. Ι.Κ.Α., Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

 

Επικοινωνία