ΕΔΕΣΣΑ: ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ-ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ...

Σας καλούμε να προσέλθετε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Έδεσσας, που θα διεξαχθεί στο Δημαρχιακό Μέγαρο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 20.00΄ σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν.3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. Επικύρωση πρακτικών της  18ης & 19ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου της 8ης & 29ης Σεπτεμβρίου 2015 (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.).
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
2. Έκδοση ψηφίσματος για τη στήριξη των εργαζομένων των προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα (Εισηγητής: Δήμαρχος).
3. Παρουσίαση του διασυνοριακού προγράμματος «FLIGHT AND CONNECT TOURISM» που υλοποιεί η Αερολέσχη Έδεσσας (Εκπρόσωπος Αερολέσχης Έδεσσας).
4. Καθιέρωση ημέρας τοπικής αργίας για τις Τ.Κ. Άρνισσας, Παναγίτσας, Περαίας, Αγ. Αθανασίου και Γραμματικού (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Βεγορίτιδας).
5. Αποδοχή χρηματοδότησης και όρων ένταξης της πράξης «B.I.C. – Business Information, Innovation Center & MICE Actions» (Εισηγητής: Δ/νση Προγραμματισμού).
6. Έγκριση ανανέωσης παραγωγικών αδειών, αρμοδιότητας Δήμου Έδεσσας (Εισηγητής: Δ/νση Προγραμματισμού).
7. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για τη σύσταση συντονιστικής επιτροπής διαχείρισης της λίμνης Βεγορίτιδας(Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.).
8. Έγκριση της αριθμ. 95/2015 απόφασης του Δ.Σ. του  ΝΠΔΔ «Ευ ζην» με θέμα «Ψήφιση Προϋπολογισμού  και στοχοθεσίας οικονομικού έτους 2016» (Εισηγητής: Πρόεδρος ΝΠΔΔ «Ευ ζην»).
9. Έγκριση της αριθμ. 55/2015 απόφασης του Δ.Σ. της  ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε. με θέμα «Προϋπολογισμός 2016» (Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε.).
10. Έγκριση της αριθμ. 56/2015 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε. με θέμα «Κατάρτιση και ψήφιση εισηγητικής έκθεσης Ετήσιου Προγράμματος Δράσης της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε. με την οποία τεκμηριώνονται τα έσοδα και τα έξοδα της επιχείρησης για το οικ. έτος 2016» (Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε.).
11. Έγκριση της αριθμ. 57/2015 απόφασης του Δ.Σ. της  ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε. με θέμα «3η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού 2015» (Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε.).
ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
12. 8η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2015 (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).
13. Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου «Ανακατασκευή οδού στο ¨Καραμάν¨ λόγω κατολίσθησης και μετατόπισης δικτύων» (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
14. 27η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
15. Επιστροφή χρημάτων προς λογιστική τακτοποίηση (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
16. Τακτοποίηση υπολοίπου τραπεζικού λογαριασμού  στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
17. Απόδοση χρηματοδοτήσεων στις Σχολικές Επιτροπές για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
18. Εξέταση αίτησης κτηνοτρόφου για εισαγωγή ποιμνίων σε αγροκτήματα  του οικ. Κλεισοχωρίου της Δ.Κ. Έδεσσας (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
19. Ανάκληση της αριθμ. 276/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και λήψη νέας απόφασης (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
20. Αποδοχή παραίτησης από μίσθωση αγροτεμαχίου και ανάκληση της αριθμ. 52/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).  
21. Εκμίσθωση δημοτικών ακινήτων που βρίσκονται στην Τ.Κ. Παναγίτσας (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
22. Μερική ανάκληση της αριθμ. 12/2001 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Βεγορίτιδας που αφορά εκποιήσεις δημοτικών εκτάσεων της Τ.Κ. Παναγίτσας(Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
23. Διαγραφές ποσών από φορολογικούς καταλόγους της Δ.Ε. Έδεσσας (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
24. Διαγραφές ποσών από φορολογικούς καταλόγους της Δ.Ε. Βεγορίτιδας (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
Για επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου για πληρέστερη ενημέρωση.
Ο Πρόεδρος
Δημοτικού Συμβουλίου
ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ

Επικοινωνία