Έδεσσα: Συνεδριάζει αύριο Τρίτη 21/7 το Δημοτικό Συμβούλιο

Συνεδριάζει αύριο Τρίτη (21/7) και ώρα 14:30 το Δημοτικό Συμβούλιο Έδεσσας, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 
1. Επικύρωση πρακτικών της 7ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου της 14ης Απριλίου 2015 (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)
ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
2. 6η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2015 (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).
3. Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Επιχειρησιακό Σχέδιο Ανάπλασης Κοινόχρηστων Χώρων στη Δημοτική Ενότητα Βεγορίτιδας – Ανάπλαση στον οικισμό Περαίας – Ανάπλαση στον οικισμό Ζέρβης» (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
4. 20η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2015 (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
5. 21η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2015 (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
6. Έγκριση της έκθεσης B΄ τριμήνου του έτους 2015 για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών). 
7. Εξέταση αίτησης της εταιρείας Κ. Μούρτος – Μ. Δήμου Ο.Ε. για μείωση μισθώματος αγροτεμαχίου που βρίσκεται στην Τ.Κ. Άρνισσας (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
8. Διαγραφές ποσών από φορολογικούς καταλόγους της Δ.Ε. Έδεσσας (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
9. Επιστροφές χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα - Δ.Ε. Έδεσσας (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
10. Διαγραφές ποσών από φορολογικούς καταλόγους της Δ.Ε. Βεγορίτιδας (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
11. Επιστροφές χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα - Δ.Ε. Βεγορίτιδας (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
12. Έγκριση ανανέωσης επαγγελματικής άδειας αρμοδιότητας Δήμου Έδεσσας (Εισηγητής: Δ/νση Προγραμματισμού).
13. Χορήγηση παραγωγικών άδειας λαϊκών αγορών (Εισηγητής: Δ/νση Προγραμματισμού).
14. Έγκριση ανανέωσης παραγωγικών αδειών, αρμοδιότητας Δήμου Έδεσσας (Εισηγητής: Δ/νση Προγραμματισμού).
15. Έγκριση συμμετοχής στη σύσταση δικτύου με την επωνυμία «ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΩΝ ΤΩΝ ΕΚΛΕΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΥΣΕΩΝ» (Εισηγητής: Δήμαρχος).
16. Έγκριση του Κανονισμού διαχείρισης & λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Έδεσσας (Εισηγητής: Επιτροπή Ποιότητας Ζωής).
17. Ενημέρωση σχετικά με τον επαναπροσδιορισμό ορίων σχολικών περιφερειών Έδεσσας (Νηπιαγωγείων) (Εισηγητής: Αν. Πρόεδρος Δ.Ε.Π.).

 

 

Επικοινωνία