ΕΔΕΣΣΑ: ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΣΠΑ

Μία σημαντική ημερίδα πραγματοποιήθηκε στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Έδεσσας, με αντικείμενο το ΕΣΠΑ στην Κεντρική Μακεδονία, που βαίνει προς το τέλος του. Στην ημερίδα παρουσιάστηκαν τα σημαντικότερα αποτελέσματα του ΕΣΠΑ και έγινε αναφορά σε βασικά έργα της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας, που χρηματοδοτήθηκαν από το ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας. Το έργο ανάδειξης των ποταμοβραχιώνων αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα έργα ανάπλασης και αστικής ανάπτυξης στην Κεντρική Μακεδονία, ενώ έγινε αναφορά...

... και στα υπόλοιπα έργα αναπλάσεων του Δήμου Έδεσσα, αλλά και σε υποδομές όπως η παράκαμψη της Έδεσσας, το 4ο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο κ.α. Ένα από τα σημαντικά στοιχεία της νέας χρηματοδοτικής περιόδου είναι ότι δεν είναι επιλέξιμα τα έργα ανάπλασης, στα οποία ο Δήμος Έδεσσας απορρόφησε σημαντικά κονδύλια και πραγματοποίησε πολύ σημαντικά έργα. Από αυτή την άποψη είναι φανερό ότι τα έργα αστικής ανάπτυξης που πραγματοποιήθηκαν έχουν ιδιαίτερη σημασία, καθώς δεν υπάρχουν νέες δυνατότητες χρηματοδότησης έργων τέτοιου μεγέθους και τέτοιας σημασίας.

Επικοινωνία