ΕΔΕΣΣΑ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

Όπως έγινε γνωστό από την Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Θεανώ Φωτίου, τα αποτελέσματα
των ενστάσεων έχουν εισαχθεί (ποσοστό 75% και αναμένεται να ολοκληρωθεί) στο ηλεκτρονικό σύστημα του προγράμματος, όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εισέρχονται:
• είτε απευθείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.anthropocrisis.gr ή μέσα από την ιστοσελίδα του Υπουργείου (www.ypakp.gr, σήμανση «Ανθρωπιστική
Κρίση»), με τους προσωπικούς κωδικούς που εισέρχονται στο taxis,
• είτε απευθυνόμενοι στα Κ.Ε.Π., όπως είχε συμβεί και με τα αποτελέσματα των αρχικών αιτήσεων(με ΑΜΚΑ και ΑΦΜ).
Οι δικαιούχοι θα πάρουν την παροχή ή τις παροχές που τους εγκρίθηκαν (δωρεάν ρεύμα, επίδομα ενοικίου και κάρτα αλληλεγγύης) με τις ίδιες διαδικασίες και για τον ίδιο ακριβώς χρόνο με τους αρχικά εγκριθέντες.
Συγκεκριμένα, θα λάβουν:
• δωρεάν ρεύμα για δύο τετραμηνίες, που αντιστοιχούν σε δύο εκκαθαριστικούς τετραμηνιαίους λογαριασμούς,
• επίδομα ενοικίου για εννέα μήνες
• επιδότηση σίτισης μέσω της κάρτας αλληλεγγύης για εννέα μήνες. Άμεσα θα εφαρμοστούν οι διαδικασίες για την έκδοση της Κάρτας Αλληλεγγύης και την
ενημέρωση των παρόχων ηλεκτρικού ρεύματος για την παροχή δωρεάν ρεύματος σε όσους δικαιούνται αυτές τις παροχές. Όσοι έχουν λάβει έγκριση για επίδομα ενοικίου, μπορούν να ενημερωθούν από τα Κ.Ε.Π. για τον τρόπο με τον οποίο θα δηλώσουν στο σύστημα τα απαραίτητα στοιχεία ώστε να αρχίσει η επιδότηση.

Επικοινωνία