Δημόσιο: Οι προϋποθέσεις πρόσληψης για 19.102 ανέργους

Από σήμερα εως και τις 14 Σεπτεμβρίου μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις για πρόσληψη στο Δημόσιο άνεργοι που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ. Οι αιτήσεις θα μπορούν να υποβληθούν από σήμερα έως τις 14 Σεπτεμβρίου στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr). Πρόκειται για 5μηνη απασχόληση στο ευρύτερο Δημόσιο και ειδικότερα σε υπουργεία, περιφέρειες και αποκεντρωμένες διοικήσεις. Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα προσλήψεων έχουν άνεργοι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ, ηλικίας άνω των 18 ετών.

Σύμφωνα με τις προϋποθέσεις θα πρέπει να είναι μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς, που οι σύζυγοί τους είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς, μακροχρόνια άνεργοι, άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα, άνεργοι ηλικίας άνω των 29 ετών και εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ. Σύμφωνα με την Ημερησία η αμοιβή κάθε ανέργου που θα προσληφθεί με πλήρη απασχόληση θα είναι 19,81 ευρώ ημερησίως και έως 495,25 ευρώ τον μήνα για όσους είναι ηλικίας πάνω από 25 ετών και 17,27 ευρώ ημερησίως και έως 431,75 ευρώ για τους κάτω των 25 ετών

 

Επικοινωνία