ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ: ‘’ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΚΛΑΔΙΑ, ΧΟΡΤΑ ΚΑΙ ΜΠΑΖΑ ΣΤΟΥΣ ΚΑΔΟΥΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ’’

Ο Δήμος Αλμωπίας στα πλαίσια της προσπάθειας που καταβάλει έτσι  ώστε η ποιότητα ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών μας στα χωριά αλλά και στην πόλη, να διατηρείται σε υψηλά επίπεδα, καλεί όλους τους δημότες να μην εναποθέτουν στους κάδους αποκομιδής των απορριμμάτων και της ανακύκλωσης κλαδιά, χόρτα και μπάζα.

Αυτό κρίνεται απαραίτητο διότι, αφενός μεν καταλαμβάνουν τη χωρητικότητα του κάδου, με αποτέλεσμα να μένουν έξω τα απορρίμματα με ότι αυτό συνεπάγεται (δυσοσμία, διασκορπισμός των  σκουπιδιών από αδέσποτα ζώα κ.λ.π) αφετέρου δε, τα κλαδιά μπορούν να προκαλέσουν μεγάλου ύψους ζημία στα απορριμματοφόρα οχήματα. Κλείνοντας, όλοι πρέπει να καταλάβουμε ότι έχουμε εκτός από  δικαιώματα έχουμε και υποχρεώσεις, στις οποίες πρέπει να είμαστε συνεπείς.

Χρήστος Μπάτσης Αντιδήμαρχος Καθημερινότητας

Επικοινωνία