Δείτε ποια εταιρεία αυτοκινήτων, ανακαλεί μοντέλα της!

Στην ανάκληση 22.141 οχημάτων προχωρά… η εταιρεία NIK. I. ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ Α.Ε., επίσημη αντιπρόσωπος της Νissan στην Ελλάδα, σε συνεργασία με το Τμήμα Γενικής Ασφάλειας Προϊόντων της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Ποιότητας και στο πλαίσιο των παγκόσμιων ανακλήσεων με φόντο τους αερόσακους του προμηθευτή Takata.Το μέτρο στην ελληνική αγορά αφορά τα μοντέλα Almera (N16), Almera Tino (V10), Terrano (R20), Patrol (Y61), X-Trail (T30) και Pick-Up (D22), με τις εξής ημερομηνίες παραγωγής:

·         Almera (N16): από 04/01/2004 έως 24/11/2006 (NMUK) και από 01/11/2004 έως 13/12/2005 (NML)

·         Almera TINO (V10): από 07/01/2004 έως 21/11/2005

·         Terrano (R20): από 12/01/2004 έως 28/11/2006

·         Patrol (Y61): από 06/01/2004 έως 30/03/2007

·         X-Trail (T30): από 10/01/2004 έως 30/03/2007

·         Pick-Up (D22): από 06/01/2004 έως 30/03/2007

Ο έλεγχος διενεργείται καθώς σε ορισμένα από τα προς ανάκληση οχήματα υπάρχει η πιθανότητα αστοχίας του αερόσακου συνοδηγού.Αναλυτικά, σε ορισμένες εκδόσεις αναφλεκτήρων αερόσακων υπάρχει περίπτωση να υπάρξει διαρροή αέρα που με τη σειρά της μπορεί να επιτρέψει την εισροή υγρασίας στο εσωτερικό τους, προκαλώντας αλλοίωση του προωθητικού αερίου μέσα στον αναφλεκτήρα.Η αλλοίωση αυτή μπορεί να προκαλέσει μη κανονικό άνοιγμα του αερόσακου ενώ, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η ενδεχόμενη αστοχία μπορεί να δημιουργήσει υπερβολική πίεση μέσα στον αναφλεκτήρα κατά το άνοιγμα του αερόσακου, με πιθανό αποτέλεσμα την αποκόλληση του αερόσακου από τη βάση στήριξής του.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί καμία περίπτωση ατυχήματος, που να σχετίζεται με το συγκεκριμένο θέμα.Όλοι οι κάτοχοι των προς ανάκληση αυτοκινήτων θα ειδοποιηθούν σχετικά με συστημένες επιστολές από την εταιρεία NIK. I. ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ Α.Ε, προκειμένου να προσέλθουν στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο συνεργείο του δικτύου Nissan, ώστε να γίνει επιθεώρηση του σειριακού αριθμού της μονάδας του αερόσακου συνοδηγού και εφόσον κριθεί απαραίτητο, αντικατάσταση των αναφλεκτήρων, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.Οι καταναλωτές που επιθυμούν περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις μπορούν να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της εταιρείας NIK. I. ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ Α.Ε. στους αριθμούς 210 3489313 και 210 3489438

 

Επικοινωνία