Δ.Ε.Υ.Α Έδεσσας: "Αποφασίζομεν και διατάσσομεν"!

Μάλλον ανορθόδοξους τρόπους που θυμίζουν άλλες εποχές, χρησιμοποιεί η Δ.Ε.Υ.Α. Έδεσσας ( Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης  Έδεσσας). Συγκεκριμένα, όπως μας γνώρισαν δημότες της Έδεσσας, αλλά και το διαπιστώσαμε, κατά τη διάρκεια απουσίας από τις κατοικίες τους, βρήκαν ερχόμενοι σ΄αυτές επικολλημένα στις εισόδους των κατοικιών τους, τις παραπλεύρως εικονιζόμενες ειδοποιήσεις. Ο λόγος;

Φαίνεται ότι κατά τη διάρκεια που απουσίαζαν οι δημότες και ένοικοι των κατοικιών, πέρασε αρμόδιος υπάλληλος της Επιχείρησης, προκειμένου καταγράψει την ένδειξη του υδρομετρητή, Επειδή όμως δεν βρήκε κάποιον από τους ενοίκους να του ανοίξει την είσοδο, για να καταγράψει την ένδειξη, με ύφος… αυτοκρατορικό, τους… διατάζει ότι « αν δεν τηλεφωνήσουν έως το μεσημέρι της επόμενης ημέρας, η χρέωση των κυβικών (m3), θα είναι αντίστοιχη της περσινής περιόδου»!. Το γεγονός ότι οι δημότες-ένοικοι ενδεχομένως να βρισκόντουσαν σε διακοπές ή σε Νοσοκομείa, ή να απουσίαζαν για τους δικούς τους λόγους, μάλλον τους είναι αδιάφορο!

By Sakis

Επικοινωνία