ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΕΘΝΟΣΗΜΟ ΠΛΕΟΝ ΟΙ ΣΤΟΛΕΣ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ!

Ο Α/ΓΕΕΘΑ Ναύαρχος Βαγγέλης Αποστολάκης με απόφασή του που έφθασε σε όλα τα Επιτελικά Γραφεία Αρχηγών “ξηλώνει” ότι περιττό είχε επιβληθεί να φορούν οι στρατιωτικοί στις στολές τους.

Τι καταργεί:

•Το διακριτικό σήμα που φορούσαν όσοι στρατιωτικοί υπηρετούσαν στο Επιτελικό Γραφείο του Α/ΓΕΕΘΑ.

•Το διακριτικό σήμα που είχε καθιερωθεί για όσους υπηρετούσαν στο ΓΕΕΘΑ/Ε3/ΟΑΣ και στο ΓΕΕΘΑ /ΕΘΚΕΠΙΧ.

•Το διακριτικό, το οποίο απεικονίζει το έμβλημα της Ελληνικής Δημοκρατίας και τη λέξη “ΕΛΛΑΣ” παύει να φέρεται στις στρατιωτικές στολές.

•Το στρατιωτικό προσωπικό των ΕΔ που υπηρετεί στο εξωτερικό θα φέρει σε όλες τις στολές το διακριτικό με την Ελληνική σημαία.

•Οι απόφοιτοι Σχολών εσωτερικού θα φορούν ένα μόνο στρατιωτικό διακριτικό με την σειρά προτεραιότητας που είναι ΣΕΘΑ, ΑΔΙΣΠΟ, ΑΣΠ, ΝΣΠ ή ΣΠΑ και ΣΔΙΕΠ κάθε κλάδου.

Ο Α/ΓΕΕΘΑ Ναύαρχος Βαγγέλης Αποστολάκης εξηγεί στην διαταγή του τους λόγους των απαραίτητων αλλαγών: “Τα Γενικά Επιτελεία να επανεξετάσουν τις ισχύουσες διατάξεις και εκδοθείσες διαταγές που αφορούν στην καθιέρωση και χρήση άλλων διακριτικών σημάτων για το οικείο στρατιωτικό προσωπικό εκάστου Κλάδου, με γνώμονα την ουσιαστική απεικόνιση των προσόντων των Στελεχών των ΕΔ και την αποφυγή υπερβολών στην εμφάνιση του στρατιωτικού προσωπικού”.

Αναρτήθηκε από By Sakis

Επικοινωνία