Χωρίς παράβολα τα ένδικα μέσα στα δικαστήρια, έως τις 31 Αυγούστου


Χωρίς παράβολα, δικαστικά ένσημα, γραμμάτια προείσπραξης κ.λp.  μπορεί να κατατίθενται στα δικαστήρια όλης της χώρας οι μηνύσεις, αγωγές, προσφυγές και τα άλλα ένδικα μέτρα, μέχρι και τις 31 Αυγούστου. Παράλληλα για το ίδιο διάστημα αναστέλλεται η υποχρέωση καταβολής  των  χρηματικών ποσών που προκύπτουν  από την  μετατροπή  των ποινών ή την εξαγορά των ποινών.

Και αυτό διότι, παρατείνεται μέχρι και το τέλος Αυγούστου η ισχύς της σχετικής απόφασης που είχε ληφθεί και έληγε στις 31 Ιουλίου. Η παράταση κρίθηκε αναγκαία λόγω της διατήρησης περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και στη μεταφορά
 

Επικοινωνία