Ασφαλής Χρήση του Διαδικτύου - Συμβουλές για γονείς

Χρήσιμες συμβουλές που αφορούν τους γονείς  σχετικά με τα παιδιά και την χρήση του Διαδικτύου. Οι κίνδυνοι ποικίλλουν, ανάλογα με την ηλικία του παιδιού και το πόσο εξοικειωμένο είναι το παιδί με τον υπολογιστή.

Το σημαντικότερο είναι να προστατεύει κανείς τα προσωπικά του δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στον υπολογιστή του, αλλά και να πληροφορηθούν τόσο τα παιδιά όσο και οι γονείς τους, για τους κινδύνους που ενέχει το Διαδίκτυο, έτσι ώστε να συμπεριφέρονται με ασφαλή τρόπο, αλλά και να είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν πιθανούς κινδύνους που θα προκύψουν κατά τη χρήση του Διαδικτύου.

Συμβουλές:

1) Μην αποτρέπετε το παιδί σας από το να χρησιμοποιεί το Διαδίκτυο. Ενημερώστε το για τους κινδύνους που κρύβει και μάθετε το να προστατεύεται από αυτούς.

2) Τοποθετήστε τον υπολογιστή σας σε επιβλέψιμο μέρος του σπιτιού όπως το σαλόνι και όχι σε απομονωμένους χώρους όπως το υπνοδωμάτιο του παιδιού σας.

3) Συμβουλεύετε το παιδί σας να μη δίνει προσωπικά του στοιχεία (όνομα, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, φωτογραφίες, κτλ.) σε αγνώστους που συναντά στο Διαδίκτυο.

4) Επιβλέπετε το παιδί σας όταν χρησιμοποιεί τα chatrooms (χώρους συνομιλίας). Μην αφήνετε το παιδί σας να συναντήσει κάποιον που γνώρισε μέσα από το Διαδίκτυο.

5) Προτείνετε στο παιδί σας τη χρήση ιστοσελίδων με επιμορφωτικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο κατάλληλο για την ηλικία του. Εγκαταστήσετε στον υπολογιστή σας ένα λογισμικό φίλτρο που απαγορεύει την προσπέλαση σε ανάρμοστες ιστοσελίδες του Διαδικτύου.

Επικοινωνία