ΑΡΙΔΑΙΑ: ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ-ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ...

Σας καλούμε να έρθετε στις 12 Ιανουαρίου ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00΄π.μ στο Δημοτικό Κατάστημα  Αριδαίας  στην Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για να  συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑ 1ο

Ψήφιση πιστώσεων που φέρονται εγγεγραμμένες στον Προϋπολογισμό οικ. έτους 2015.

ΘΕΜΑ 2ο 

Παράταση της σύμβασης «Υλοποίηση της πράξης της πράξης Living  history, Living nature II – Υπ.1 Δράσεις διαχείρισης».

ΘΕΜΑ 3ο  

Αποδοχή δωρεάς – χορηγίας της εταιρείας «ΑΡΝΟΣ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΕ» για την εκπαιδευτική στήριξη μαθητών με κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια του Δήμου Αλμωπίας.

ΘΕΜΑ 4ο 

Παράταση της σύμβασης «Υλοποίηση της πράξης Bee-conomy – Υπ.1 Δράσεις διαχείρισης».

ΘΕΜΑ 5ο 

Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης στις 20/01/2016 για την εκδίκαση της με αριθμό κλήσης 31233 και αφορά σε εκδίκαση έφεσης κατά του Δήμου Αλμωπίας.

ΘΕΜΑ 6ο  

Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου  για παράσταση ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αλμωπίας στις 29/01/2016 για την εκδίκαση της με αριθμό κατάθεσης 18/2015 αγωγής κατά του Δήμου Αλμωπίας.

ΘΕΜΑ 7ο 

Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αλμωπίας στις 15/01/2016 για την εκδίκαση της με αριθμό κατάθεσης 547/2015 αγωγής κατά του Δήμου Αλμωπίας.

ΘΕΜΑ 8ο

Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αλμωπίας στις 15/01/2016 για την εκδίκαση της με αριθμό κατάθεσης 548/2015 αγωγής κατά του Δήμου Αλμωπίας.

ΘΕΜΑ 9ο  

Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Βέροιας στις 22/01/2016 για την εκδίκαση της με αριθμό κλήσης 1743 και αφορά προσφυγή του Δήμου Αλμωπίας κατά του ΙΚΑ.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΜΠΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Επικοινωνία