Αναλήψεις μέχρι 420 ευρώ την εβδομάδα - Διαβάστε την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου

Κανονικά θα ανοίξουν την προσεχή Δευτέρα τα υποκαταστήματα των τραπεζών σε όλη την Επικράτεια σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ορίζει ποιες συναλλαγές επιτρέπονται αλλά και ποιες είναι οι αλλαγές που θα εφαρμοστούν στις αναλήψεις μετρητών. Ειδικότερα σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου από την προσεχή Δευτέρα εξακολουθούν να μην επιτρέπονται οι αναλήψεις μετρητών από τα ΑΤΜ που υπερβαίνουν τα 60 ευρώ ημερησίως ωστόσο οι καταθέτες μπορούν να πραγματοποιούν σωρευτικές αναλήψεις ανά εβδομάδα έως του ποσού των 420 ευρώ. Επίσης απαγορεύονται να ανοίγονται νέοι λογαριασμοί όψεως ή καταθετικοί ή να προστίθενται συνδικαιούχοι στους ήδη υφισταμένους λογαριασμούς.

Παράλληλα δεν ενεργοποιούνται αδρανείς λογαριασμοί. Κατά ένα μήνα παρατείνεται η καταβολή της πρώτη δόσης φόρου εισοδήματος για όσους υποβάλουν τις φορολογικές τους δηλώσεις από τις 18 Ιουλίου και μετά σύμφωνα με τη νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου. Ειδικότερα στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου αναφέρεται πως δίδεται παράταση στην καταβολή της 1η δόσης για όσους θα υποβάλουν τις φορολογικές δηλώσεις τους από τις 18 Ιουνίου και μετά κατά ένα μήνα. Δηλαδή αντί να καταβληθεί η πρώτη δόση στις 30 Ιουλίου παρατείνεται έως τις 31 Αυγούστου. Πιέστε  ΕΔΩ για να διαβάσετε αναλυτικά την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου...

Επικοινωνία