ΣΚΥΔΡΑ: ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ-ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ...

Με τα παρακάτω δύο θέματα στην ημερήσια διάταξη πρόκειται να συνεδριάσει στο Δημαρχείο, τη Δευτέρα 28/12/2015 κι ώρα 11:00΄, το Δημοτικό Συμβούλιο Σκύδρας:
1)Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων 2015.
2)Έγκριση της αρ.85/2015 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για τη σύνταξη τοπικού σχεδίου διαχείρισης στερεών αποβλήτων.

Επικοινωνία