ΑΡΙΔΑΙΑ: ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ-ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

Σας  προσκαλούμε να έλθετε  στην συνεδρίαση του  Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας, που θα γίνει στο  Δημοτικό  Κατάστημα  Αριδαίας  και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού  Συμβουλίου στις 18 Ιανουαρίου  2016, ημέρα Δευτέρα  και ώρα   17.00΄ (5.00 μ.μ), για την κοπή βασιλόπιτας και  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

  •  

Ενημέρωση του σώματος για θέματα που αφορούν τον Δήμο από τον κ. Δήμαρχο

1ο

Έγκριση λειτουργίας «Διαδικτυακού Κοινωνικού Φροντιστηρίου Δήμου Αλμωπίας» με τη δωρεά – χορηγία της εταιρείας «ΑΡΝΟΣ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΕ» για την εκπαιδευτική στήριξη μαθητών με κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια του Δήμου

2ο

Συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων, έτους 2016

 

3ο

Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασίας και Αξιολόγησης Προσφορών, εκποίησης, εκμίσθωσης, και μίσθωσης κινητών και ακίνητων πραγμάτων του Δήμου Αλμωπίας, έτους 2016

 

4ο

Αντικατάσταση μέλους της Επιτροπής Ελέγχου καταστημάτων προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου

 

5ο

 Αντικατάσταση μέλους  επιτροπής σφράγισης

Α) καταστημάτων του Δήμου Αλμωπίας και

Β) παιχνιδοκατασκευών (σε εφαρμογή της ΚΥΑ 36873/2007)

 

6ο

Αντικατάσταση μέλους  Τριμελούς Επιτροπής χορήγησης βεβαιώσεων  του Δήμου Αλμωπίας  για την έκδοση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών.

 

7ο

Ορισμός Επιτροπών σύμφωνα με τα άρθρα 28 και 46 του ΕΚΠΟΤΑ (αριθμ.11389/1993) και του Δ.Κ.Κ. - Ν.3463/2006.

 

8ο

1η  Γενική Αναμόρφωση Προϋπολογισμού, οικ. έτους 2016

 

9ο

Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αλμωπίας, οικ. έτους 2016 (αρίθμ. απόφασης 01/2016 ΔΗΚΕΑ)

10ο

Αντικατάσταση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Αλμωπίας

11ο

Αντικατάσταση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗ.Κ.Ε.Α. Δήμου Αλμωπίας

12ο

Έγκριση ή μη τοποθέτησης φορητής ράμπας ΑΜΕΑ επί του πεζοδρομίου της οδού 4ης Νοεμβρίου 10 στην Αριδαία, στο «Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1»

13ο

Τροποποίηση της αρίθμ. 247/2011 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου ως προς την παραχώρηση της χρήσης από το ΚΕΚΠΑ, του ισογείου του δημοτικού κτιρίου του Παλαιού Δημαρχείου.

14ο

Έγκριση µετάβασης του ∆ηµάρχου και του Αντιδημάρχου, κ. Μπάτση Χρήστου, στην Αλεξανδρούπολη για συµµετοχή τους στο συνέδριο της Κ.Ε.∆.Ε. µε θέµα «Μοντέλα ∆ιαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων και ο Ρόλος των Ο.Τ.Α. – Εκτίµηση Χωρικών, Πληθυσµιακών και Οικονοµικών Παραµέτρων»

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ

 

Επικοινωνία