ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΚΥΔΡΑΣ-ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΘΕΜΑΤΑ...

Με τα παρακάτω δέκα οκτώ θέματα στην ημερήσια διάταξη πρόκειται να συνεδριάσει στο Δημαρχείο, την Τετάρτη 16/12/2015 κι ώρα 19:00΄, το Δημοτικό Συμβούλιο Σκύδρας:

1)Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων 2015.

2)Παράταση υλοποίησης του προγράμματος ΤΟΠΣΑ «ΑΞΙΑ» της Α.Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΗ ΓΗ και αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων 2015.

3)Παράταση υλοποίησης προγράμματος ΤΟΠΕΚΟ.

4)Οικονομική ενίσχυση ενδεών.

5)Καθορισμός ειδικότητας για την προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου οκτάμηνης διάρκειας.

6)Έγκριση της αρ.61/2015 απόφασης του Ν.Π.Ι.Δ. της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. για τον προϋπολογισμό οικ. έτους 2016.

7)Έγκριση της αρ.84/2015απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για την τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στα Ο.Τ.29Α και Ο.Τ.100 του Δήμου Σκύδρας με τον αποχαρακτηρισμό τους από χώρο «ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ» και «ΧΩΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ» σε οικοδομήσιμους χώρους, σε συμμόρφωση προς την αρ.157/2011 απόφαση Διοικητικού Πρωτοδικείου Βέροιας (ιδιοκτησία κληρονόμων Αστέριου Κωσταβάρα).

8)Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων στις Τ.Κ. Δάφνης, Μανδάλου, και Προφήτη Ηλία».

9)Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή τουαλετών 1ου Δημοτικού Σχολείου Σκύδρας».

10)Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων».

11)Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής κι οριστικής παραλαβής του έργου «Αρδευτικό δίκτυο Δάφνης – Προφήτη Ηλία Δήμου Σκύδρας».

12)Έγκριση του 3ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου «Ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης Σκύδρας».

13)Έγκριση της παραλαβής της συγκοινωνιακής μελέτης του έργου «Αναβάθμιση αστικών υποδομών και προστασία δημόσιων ελεύθερων χώρων Σκύδρας».

14)Έγκριση της παραλαβής της αρχιτεκτονικής μελέτης του έργου «Αναβάθμιση αστικών υποδομών και προστασία δημόσιων ελεύθερων χώρων Σκύδρας».

15)Έγκριση της παραλαβής της ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης του έργου «Αναβάθμιση αστικών υποδομών και προστασία δημόσιων ελεύθερων χώρων Σκύδρας».

16)Έγκριση της παραλαβής της τοπογραφικής μελέτης του έργου «Αναβάθμιση αστικών υποδομών και προστασία δημόσιων ελεύθερων χώρων Σκύδρας».

17)Συγκρότηση επιτροπής εκτίμησης ακινήτων του άρθρου 186 παρ.5 του Ν.3463/2006(μετά από κλήρωση).

18)Έγκριση εκ νέου εκμίσθωσης με δημοπρασία τμήματος 749,13 τ.μ. του αρ.880 τεμαχίου της Τ.Κ. Πετριάς.

Επικοινωνία