ΣΚΥΔΡΑ: ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ-ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ...

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σκύδρας συγκαλείται σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο, τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2015 κι ώρα 12:00΄, μετά από πρόσκληση της Προέδρου της Κατερίνας Ιγνατιάδου  Δημάρχου Σκύδρας, με τα εξής θέματα  στην ημερήσια διάταξη:

1)Καθορισμόςόρων διαγωνισμού προμήθειας τροφίμων για τους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Σκύδρας.

2)Απευθείας ανάθεση του έργου: «Αντικατάσταση τμήματος στέγης Λυκείου Σκύδρας».

3)Ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού έτους 2015:
α) Ποσό 8.000.00€ ΚΑ 30/6262.001 «Εργασίες καθαρισμού αντιπλημμυρικών αυλάκων Δήμου Σκύδρας»
β) Ποσό 1.900,00€ στον ΚΑ 30/6412.001 «Μεταφορά μηχανημάτων με γερανό – πλατφόρμες».

4)Ορισμός δικηγόρου για την υπόθεση του Δήμου Σκύδρας κατά «ENVIROPLAN ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.»

Επικοινωνία