ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ-ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ...

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σκύδρας συγκαλείται σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο, τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 2015 κι ώρα 08:30΄, μετά από πρόσκληση της Προέδρου της Κατερίνας Ιγνατιάδου  Δημάρχου Σκύδρας, με τα εξής θέματα  στην ημερήσια διάταξη:
1)Καθορισμός και επιβολή τέλους άρδευσης 2016.
2)Κατάρτιση οριστικού σχεδίου προϋπολογισμού 2016.
3)Κατάρτιση ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης2016 και υποβολή του στο Δημοτικό Συμβούλιο.
4)Απευθείας ανάθεση ειδικής αρχιτεκτονικής μελέτης του έργου «Αναβάθμιση αστικών υποδομών και προστασία δημόσιων ελεύθερων χώρων Σκύδρας».
5)Απευθείας ανάθεση ηλεκρομηχανολογικής μελέτης του έργου «Αναβάθμιση αστικών υποδομών και προστασία δημόσιων ελεύθερων χώρων Σκύδρας».
6)Απευθείας ανάθεση τοπογραφικής μελέτης του έργου «Αναβάθμιση αστικών υποδομών και προστασία δημόσιων ελεύθερων χώρων Σκύδρας».
7)Απευθείας ανάθεση συγκοινωνιακής μελέτης του έργου «Αναβάθμιση αστικών υποδομών και προστασία δημοσίων ελεύθερων χώρων Σκύδρας».
8)Καθορισμός όρων διαγωνισμού προμήθειας λαμπτήρων και υλικών ηλεκτροφωτισμού.
9)Ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού έτους 2015: α) ποσού 8.659,00€ στον ΚΑ00/6142.003 «Αμοιβές ορκωτών λογιστών για έλεγχο προηγούμενης χρήσης», β) ποσό 4.900,00€ στον ΚΑ20/7135.001 «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων», γ) ποσό 5.104,50€ στον ΚΑ35/6117.001 «Κοπή και κλάδεμα ξερών και επικίνδυνων δέντρων».
10)Ορισμός δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης για την υπόθεση Όλγας Σιδηροπούλου κλπ κατά Δήμου Σκύδρας.
11)Ορισμός δικηγόρου για την υπόθεση Κωνσταντίνου Τσιώμη και Δημήτρη Καραμπάση κατά Δήμου Σκύδρας.

Αναρτήθηκε από By Sakis

Επικοινωνία