ΑΡΙΔΑΙΑ:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ-ΔΕΙΤΕ ΠΟΤΕ...

Πρόσκληση   προς  τα   τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου για την εκλογή των μελών της Οικονομικής  Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (παρ.4, άρθρο 74, Ν.3852/2010)

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό κατάστημα Αριδαίας στις  02 Απριλίου 2017,   ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 π.μ., ώστε να διεξαχθεί η  εκλογή των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 74 του Ν.3852/2010 και τις με αριθ. 3176/2017, 3440/2017, 3441/2017, 3442/2017 Αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ

Επικοινωνία