Τοποθέτηση κάδων ανακύκλωσης γυαλιού σε Έδεσσα και Σκύδρα

Δείχνοντας την ευαισθησία και τον σεβασμό τους προς το περιβάλλον, αλλά και την σημασία που δίνουν στον τομέα της ανακύκλωσης,  οι Δήμαρχοι Έδεσσας και Σκύδρας, τοποθέτησαν πρόσφατα σε κεντρικά σημεία των πόλεων τους (δέκα πέντε και έξι σημεία, αντίστοιχα ), ειδικούς κάδους ανακύκλωσης γυαλιού.

Έτσι λοιπόν θα πρέπει οι κάτοικοι και δημότες των δύο παραπάνω Δήμων, να τοποθετούν μόνο τις φιάλες και λοιπά γυάλινα αντικείμενα, στους ειδικούς αυτούς κάδους, ώστε να συμβάλλουν με τον τρόπο τους στην προστασία του περιβάλλοντος. Ο Δήμος Πέλλας σύμφωνα με πληροφορίες μας, ήδη βρίσκεται στην διαδικασία προμήθειας και τοποθέτησης ανάλογων κάδων. Ας ελπίσουμε να προβεί σε ανάλογη ενέργεια και ο Δήμος Αλμωπίας... 

Επικοινωνία