Θρίλερ με τις αγροτικές επιδοτήσεις

Σε θρίλερ εξελίσσεται το θέμα της φορολογικής αντιμετώπισης των αγροτικών ενισχύσεων και επιδοτήσεων, καθώς το υπουργείο Οικονομικών δεν έχει ακόμη αποφασίσει αν πρέπει να συνυπολογίζονται στα ακαθάριστα έσοδα των αγροτών και να φορολογούνται ή εάν πρέπει να εξαιρούνται και να μην υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος. Ο χρόνος μετράει αντίστροφα για την υποβολή των φετινών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος από τους αγρότες, όμως ακόμη οι αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών έχουν αφήσει αδιευκρίνιστο αν τελικά θα φορολογηθούν ή όχι οι αγροτικές ενισχύσεις και επιδοτήσεις. 

Οι γνώμες εφοριακών και φοροτεχνικών διίστανται για το εάν, με βάση το νέο Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, θα πρέπει να συνυπολογίζονται και τα ποσά αυτά στα ακαθάριστα έσοδα που δηλώνουν οι αγρότες. Με αυτό τον τρόπο το ύψος του καθαρού γεωργικού εισοδήματος που φορολογείται με 13% θα αυξηθεί σημαντικά με συνέπεια την υπέρμετρη διόγκωση της τελικής φορολογικής επιβάρυνσης, ή εάν θα πρέπει να εξαιρεθούν, επειδή δεν αναφέρονται ρητώς στα σχετικά άρθρα του νέου Κώδικα σύμφωνα με τον Ελεύθερο Τύπο.

 Σύμφωνα με αυτούς που τάσσονται υπέρ της φορολόγησης των αγροτικών ενισχύσεων και επιδοτήσεων, τα ποσά αυτά, με βάση τον προηγούμενο Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 2238/1994), θεωρούνταν προσδιοριστικά του συνολικού καθαρού γεωργικού εισοδήματος κατά την εφαρμογή του αντικειμενικού συστήματος υπολογισμού των φορολογητέων εισοδημάτων των αγροτών του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ και των μη κατά κύριο επάγγελμα αγροτών.

 Επιπλέον, τα ποσά των επιδοτήσεων συνυπολογίζονταν (προσθέτονταν) στα ακαθάριστα έσοδα που δήλωναν στην Εφορία οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες του κανονικού καθεστώτος ΦΠΑ. Ως εκ τούτου, σύμφωνα με την άποψη αυτή, οι αγροτικές επιδοτήσεις θα πρέπει -και με βάση το νέο Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2014)- να συνυπολογίζονται στα ακαθάριστα έσοδα των αγροτών και εφόσον ολόκληρο το ποσό τους ή τμήμα αυτού αυξάνει το συνολικό καθαρό γεωργικό εισόδημα θα πρέπει να φορολογείται με συντελεστή 13% από το πρώτο ευρώ.

Πηγή: www.newsbeast.gr

 

Επικοινωνία