Για να πάει καλά η μέρα...

- Γυναίκα τι κάνει αυτόs κάτω απ το κρεβάτι μαs;;; - Aααααα... δεν ξέρω

 τι κάνει από κάτω... πάνω όμωs κάνει θαύματα...!!!
 

 

Επικοινωνία