ΠΡΟΣΟΧΗ: O Ε.Ο.Φ ΑΝΑΚΑΛΕΙ ΓΝΩΣΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΤΑΣΗ-ΔΕΙΤΕ ΠΟΙΟ…

2022-03-17

O Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ) προχωρά σε ανάκληση συγκεκριμένων παρτίδων "του φαρμακευτικού προϊόντος Accuretic f.c tab (20+12,5)mg/tab, λόγω υπέρβασης του ορίου της αποδεκτής ημερήσιας πρόσληψης για την πρόσμιξη N-nitroso-quinapril.

Η παρούσα Απόφαση εκδίδεται μετά τον καθορισμό του ορίου αποδεκτής πρόσληψης των 18ng/ημέρα για τη συγκεκριμένη πρόσμιξη από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων", αναφέρεται στην ανακοίνωση του ΕΟΦ.

"Η εταιρεία Pfizer Ελλάς Α.Ε., ως Κάτοχος Άδειας κυκλοφορίας, οφείλει να επικοινωνήσει άμεσα με τους αποδέκτες των συγκεκριμένων παρτίδων και να τις αποσύρει από την αγορά μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Τα σχετικά παραστατικά τηρούνται για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών και τίθενται υπόψη του ΕΟΦ, εφόσον ζητηθούν", καταλήγει η ανακοίνωση του ΕΟΦ.

Οι υπό ανάκληση παρτίδες είναι οι εξής:

Προϊόν: Accuretic f.c tab (20+12,5)mg/tab

Αριθμός παρτίδας - Ημερ. λήξης

FK8680 08/2024

FJ1109 04/2024

CR0367 05/2022

AR1616 04/2022

CJ7198 04/2022.

17-3-2022/12:03