ΑΡΙΔΑΙΑ: ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΛΜΩΠΙΑΣ-ΔΕΙΤΕ ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΙΑ ΘΕΜΑΤΑ…

2021-10-26

Σας καλούμε να συμμετέχετε σε τακτική διαδικτυακή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας η οποία θα διεξαχθεί με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, την Παρασκευή 29 Οκτωβρίου 2021και ώρα 6.30μ.μ.(18.30'),σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με το άρθρο 10 της από 11-03-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-2020):...

... «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» καθώς και των με αριθ.40/20930/31-03-2020 και 163/29-5-2020 εγκυκλίων ΥΠΕΣ,για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1ο.-9η Αναμόρφωση προϋπολογισμού - Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος, οικ. έτους 2021

2ο.-Κλείσιμο τραπεζικών λογαριασμών και μεταφορά υπολοίπων

3ο.-Έγκριση όρων χρησιδανείου ανάμεσα στο Δήμο Αλμωπίας και το Ίδρυμα Σώμα Ελλήνων Προσκόπων για το ακίνητο με τα στοιχεία ΚΑΕΚ 380790204006, στην Κοινότητα Τσάκων. - Έγκριση του Δημάρχου Αλμωπίας για την υπογραφή του χρησιδανείου.

4ο.-Επέκταση ωραρίου προσωπικού ( αίτηση υπαλλήλου ΙΔΑΧ , ΥΕ Καθαριστριών του Δήμου Αλμωπίας ).

5ο.-Ορισμός μελών για τη συγκρότηση της Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτων προς εκποίηση, εκμίσθωση, αγορά ακινήτων

6ο.-Χορήγηση απόφασης για την κοπή ενός [1] δέντρου (ατόμου μουριάς) που βρίσκεται στο όριο του καταστρώματος της δημοτικής οδού Αγίου Νικάνδρου, στο ύψος του Ο.Τ. 112 του συνοικισμού Αριδαίας του Δήμου Αλμωπίας

7ο.-Καθορισμός αυτοτελών οικισμών Δήμου Αλμωπίας/Λήψη απόφασης για την απογραφή κτιρίων, πληθυσμού και κατοικιών (ΚΠΚ) έτους 2021

8ο.-Μερική ανάκληση της απόφασης του Δ.Σ. Αλμωπίας με αριθ. 247/2011, σύμφωνα με την οποία παραχωρεί δωρεάν τη χρήση του ισογείου του δημοτικού κτιρίου, του παλαιού Δημαρχείου Αριδαίας, στο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, ΚΕ.Κ.Π.Α. του Δήμου Αλμωπίας, για να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες του ΚΑΠΗ Αριδαίας.

9ο.-Λήψη απόφασης αναφορικά με τη διενέργεια δημόσιας κλήρωσης περιπτέρων προς παραχώρηση και προς δημοπράτηση.

10ο.-Λήψη απόφασης σχετικά με την έκδοση άδειας παραγωγών πωλητών υπαίθριου εμπορίου του

Δήμου Αλμωπίας (αριθ.πρωτ.18723/15-10-2021 εισήγηση Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης)

11ο.-Λήψη απόφασης σχετικά με τη θεώρηση ή μη των επαγγελματικών αδειών των πωλητών λαϊκών αγορών του Δήμου Αλμωπίας

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΕΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

26-10-2021/14:21