ΑΡΙΔΑΙΑ ΠΡΙΝ ΛΙΓΟ: ''ΤΑ ΙΔΙΑ ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ ΜΟΥ ΤΑ ΙΔΙΑ ΠΑΝΤΕΛΗ ΜΟΥ''!! (ΒΙΝΤΕΟ)

2022-09-12

Ακόμη μία συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλμωπίας, έκτακτη αυτή τη φορά, η οποία διεκδικεί και αυτή θέση στο βιβλίο ρεκόρ Γκίνες, όπως και η προηγούμενη, (ΔΕΣ και ΕΔΩ), έλαβε χώρα πριν λίγο, σήμερα Δευτέρα 12/9/2022 το μεσημέρι, ως συνήθως μεταξύ μόνο των μελών της συμπολίτευσης η οποία διήρκησε μόνο δύο λεπτά!!

Μοναδικό θέμα συζήτησης ήταν ο ''Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβασης μίσθωσης έργου ή προσωπικού ωριαίας αποζημίωσης του δημοσίου τομέα έτους 2023''.

Δείτε στο παρακάτω ολιγόλεπτο βίντεο, τι αποφάσισε η Οικονομική Επιτροπή σχετικά με τον αριθμό και τον χρόνο των προσλήψεων στο Δήμο Αλμωπίας, καθώς και τη σχετική πρόσκληση......

12/9/2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ EKTAKTH ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Καλείστε να συμμετέχετε στην έκτακτη διαδικτυακή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία θα διεξαχθεί με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, την Δευτέρα 12-09-2022 και ώρα 14:00 σύμφωνα με την εγκύκλιο 374/39135/30-5-2022 και τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022, του άρθρου 102 του Ν.4876/202 και του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, για τη λήψη απόφασης στο μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.-Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβασης μίσθωσης έργου ή προσωπικού ωριαίας αποζημίωσης του δημοσίου τομέα έτους 2023.

Το επείγον της συνεδρίασης δικαιολογείται σύμφωνα με το αριθ.πρωτ.:15182/12-09-2022 έγγραφο του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών και Προγραμματισμού, λόγω του ότι παραλήφθηκε το σχετικό έγγραφο από την Αποκ/νη Δ/ση Μακεδονίας-Θράκης-Τμ. Διοικητικού-Οικονομικού Νομού Πέλλας, την 01-09-2022 και έπρεπε να διερευνηθούν οι ανάγκες του Δήμου για πρόσληψη έκτακτου προσωπικού (ειδικότερα έπρεπε να ληφθούν στοιχεία από τις σχολικές μονάδες και τις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης, για να καθοριστεί ο αριθμός των ατόμων, καθώς και οι ώρες απασχόλησής τους στις σχολικές μονάδες και οι τυχόν αποχωρήσεις λόγω συνταξιοδότησης).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ