ΑΡΙΔΑΙΑ: ΠΟΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Η ΚΕΙΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ…

2022-08-04

Κατά τη συζήτηση του 5ου θέματος στην προ-χθεσινή (Τρίτη 02/8/2022) διαδικτυακή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας, που αφορούσε τον ορισμό των δικαιούχων αποζημίωσης μελών του Δημοτικού Συμβουλίου και τον προσδιορισμό του ύψους της καταβαλλόμενης αποζημίωσης...

... ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης Χατζηδημητρίου Σάκης, ζήτησε να διευκρινισθεί ότι το ποσό αυτό δεν το δικαιούνται όλοι οι Σύμβουλοι, αλλά ορισμένοι που τηρούν τις προβλεπόμενες εκ του Νόμου προϋποθέσεις.

Έτσι λοιπόν ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Βέσκος Δημήτρης, διευκρίνισε ότι την αποζημίωση αυτή που είναι ελάχιστη, τη δικαιούνται έξι από τα 27 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας, καθόσον διαμένουν άνω των  15 χιλιομέτρων από την έδρα του Δήμου. 

04/8/2022