ΑΡΙΔΑΙΑ: ΜΑΛΛΟΝ ΟΛΑ ΒΑΙΝΟΥΝ ΚΑΛΩΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ!!-ΔΕΙΤΕ ΓΙΑΤΙ… (ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ)

2024-06-18

Με αφορμή τη σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής Λογοδοσίας, επιβεβαιώνεται δυστυχώς το προ ημερών σχετικό μας άρθρο αναφορικά με τον τρόπο λειτουργίας της νεοσύστατης επιτροπής λογοδοσίας στον Δήμο Αλμωπίας και ειδικότερα για την ένδεια των θεμάτων που κατατίθενται από τους υπόχρεους Δημοτικούς Συμβούλους και Προέδρους των κοινοτήτων (ΔΕΣ και ΕΔΩ).

Έτσι λοιπόν και σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε ο Πρόεδρος της συνεδρίασης , θα συζητηθούν μόνο δύο θέματα, ενώ δεν γνωρίζουμε πόσα θέματα έχουν κατατεθεί προς συζήτηση, καθόσον σύμφωνα με το άρθρο 67Α παρ.2 του Ν.3852/2010 όπως προστέθηκε από το άρθρο 7 του ν.5056/2023, εφόσον έχουν υποβληθεί συνολικά πάνω από δέκα (10) θέματα, διενεργείται δημόσια κλήρωση.

Από τα θέματα της κλήρωσης, μέχρι τρία (3) θέματα πρέπει να αποτελούν πρόταση των δημοτικών συμβούλων της πλειοψηφίας. Επιπλέον των ανωτέρω δέκα (10) θεμάτων, έως δύο (2) θέματα μπορούν να συζητούνται εφόσον τα έχουν θέσει οι πρόεδροι των δημοτικών κοινοτήτων.

Δυστυχώς, επαναλαμβάνουμε ότι δεν γνωρίζουμε πόσα θέματα κατατέθηκαν από τους έχοντας δικαίωμα Συμβούλους και Προέδρους, αν και θεωρούμε ότι θα πρέπει να ανακοινώνονται δημόσια τα προς κατάθεση συζήτηση θέματα των υπόχρεων, ώστε να γνωρίζουν οι κάτοικοι ποιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι και ποιοι Πρόεδροι κοινοτήτων, ενδιαφέρονται πραγματικά για την επίλυση των προβλημάτων που αφορούν το Δήμο ή τις Κοινότητες.

Συναφώς και εκ των πραγμάτων συνάγεται ότι για τους Δημοτικούς Συμβούλους και Προέδρους των Κοινοτήτων, δεν υπάρχουν προβλήματα κλπ θέματα που να απασχολούν την περιοχή και ότι όλα βαίνουν καλώς, παρά το γεγονός ότι οι κάτοικοι διαμαρτύρονται στα τοπικά μέσα για πλήθος προβλημάτων που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους.

Μήπως θα πρέπει άπαντες οι εμπλεκόμενοι να μελετήσουν και να κατανοήσουν και πάλι τη σχετική Νομοθεσία για τον παραπάνω θεσμό, εκτός και εάν με τον τρόπο αυτό θέλουν να τον υποβαθμίσουν ή ακόμη και να τον καταντήσουν ανενεργό όπως είχε γίνει και με την επιτροπή διαβούλευσης.

Για σήμερα λοιπόν έχουν προταθεί να συζητηθούν τα δύο παρακάτω θέματα:

· Ενημέρωση του Σώματος για την υφιστάμενη κατάσταση της υπηρεσίας ηλεκτροφωτισμού και καθαριότητας

(κ. Θεολόγου Ιωάννης - Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Πολιτικής Προστασίας και Περιβάλλοντος)

2 Συζήτηση για την κατάσταση στη Λουτρόπολη.

(κ. Μπάτσης Χρήστος - Επικεφαλής της παράταξης «ΑΛΜΩΠΙΑ ΕΔΩ ΖΟΥΜΕ»)

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ

ΕΠΕΙΔΗ ΚΑΠΟΙΟΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΜΑΣ, ΘΕΩΡΗΣΑΝ ΟΤΙ ΕΣΚΕΜΜΕΝΑ ΔΕΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΘΕΜΑΤΑ. ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΥΓΗ ΠΑΡΑΝΟΗΣΗΣ, ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ ΟΤΑΝ ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΧΡΙ ΔΕΚΑ ΣΥΖΗΤΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΑΝΤΑ, ΟΠΟΤΕ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΤΥΧΟΝ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΘΗΚΕ ΑΥΤΟΣ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΠΟΤΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΛΟΓΟΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΣ.

Η ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ, ΕΠΕΙΔΗ ΚΑΠΟΙΟΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΜΑΣ, ΘΕΩΡΗΣΑΝ ΟΤΙ ΕΣΚΕΜΜΕΝΑ ΔΕΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 

Δείτε τι προβλέπει αναλυτικά το σχετικό άρθρο για το παραπάνω θέμα

Άρθρο 7

Ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας δημοτικής αρχής Προσθήκη άρθρου 67Α στον ν. 3852/2010

Μετά από το άρθρο 67 του ν. 3852/2010 (Α' 87) προστίθεται άρθρο 67A ως εξής:

«Άρθρο 67Α Ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας δημοτικής αρχής

1. Επιπλέον της παρ. 1 του άρθρου 67, το δημοτικό συμβούλιο κάθε δύο (2) μήνες συγκαλείται υποχρεωτικά σε ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της δημοτικής αρχής. H παράλειψη σύγκλησης του συμβουλίου στην ανωτέρω προθεσμία για λόγους που δεν άπτονται ανωτέρας βίας αποτελεί σοβαρή παράβαση καθήκοντος του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου.

2. Στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης εγγράφονται υποχρεωτικά τα θέματα που επιθυμεί να θέσει κάθε δημοτικός σύμβουλος, τα οποία αφορούν στο έργο της δημοτικής αρχής, εφόσον έχουν κατατεθεί εγγράφως στο προεδρείο του δημοτικού συμβουλίου τρεις (3) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Κάθε δημοτικός σύμβουλος μπορεί να θέσει έως ένα (1) θέμα. Εφόσον έχουν υποβληθεί συνολικά πάνω από δέκα (10) θέματα, διενεργείται δημόσια κλήρωση από το προεδρείο για τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν και τα οποία εγγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

 Στην ημερήσια διάταξη εγγράφονται έως τρία (3) θέματα που προτείνονται από συμβούλους της πλειοψηφίας. Επιπλέον των ανωτέρω δέκα (10) θεμάτων, έως δύο (2) θέματα μπορούν να συζητούνται εφόσον τα έχουν θέσει οι πρόεδροι των δημοτικών κοινοτήτων. Αν έχουν υποβληθεί πάνω από δύο (2) θέματα από τους προέδρους δημοτικών κοινοτήτων, τότε διενεργείται κλήρωση. 

Η παρουσία του δημάρχου, του αρμόδιου αντιδημάρχου, του εντεταλμένου συμβούλου ή του πρόεδρου νομικού προσώπου στη συνεδρίαση είναι υποχρεωτική, εφόσον έχει εγγραφεί θέμα της αρμοδιότητάς τους στην ημερήσια διάταξη. Σε περίπτωση κωλύματος, ορίζεται από τον δήμαρχο ο ίδιος ή άλλος αντιδήμαρχος ή εντεταλμένος σύμβουλος για να συμμετάσχει στη συζήτηση του εν λόγω θέματος.

3. Ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου ενημερώνει, δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, τους δημοτικούς συμβούλους για την ημερομηνία, τον τόπο συνεδρίασης, καθώς και για την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των θεμάτων.

4. Απαγορεύεται η συζήτηση οποιουδήποτε άλλου θέματος κατά τη συνεδρίαση αυτή, καθώς και η λήψη οποιαδήποτε απόφασης.

5. Θέματα διεξαγωγής της συνεδρίασης αυτής δύνανται να περιλαμβάνονται στον Κανονισμό Λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου.

6. Για τη συνεδρίαση αυτή δεν εφαρμόζεται η παρ. 10 του άρθρου 67, περί απαρτίας του δημοτικού συμβουλίου.

7. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται το άρθρο 67.»

18/6/2024