Καλημέρα με ανέκδοτο...

2015-01-30 09:41
Πατέρα, τι θα κάνουμε αν κερδίσουμε το τζόκερ;
-Las Vegas, Dom Pérignon και γυναίκες…
-Αν δεν το κερδίσουμε
-Βόλος, τσίπουρο και τη μάνα σου.