Για να πάει καλά η μέρα...

2015-01-17 09:29
- Γυναίκα τι κάνει αυτόs κάτω απ το κρεβάτι μαs;;; - Aααααα... δεν ξέρω

 τι κάνει από κάτω... πάνω όμωs κάνει θαύματα...!!!